Carrer Eduardo Conde 22, Barcelona 646 01 60 03


En breu la tindreu disponible 🙂
Menú dilluns a dissabte: 10,7€. Menú dissabte: 15,9€